LABORATORIA BADAWCZE I WZORCUJĄCE W PROCESACH TWORZENIA I WDRAŻANIA INNOWACJI
VI Konferencja
Innowacje - Pomiary - Akredytacje 
/
20 października 2023, godz. 09:00
Podkarpackie Centrum Innowacji
ul. Lenartowicza 6, Rzeszów
/
Dlaczego warto
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli laboratoriów badawczych, wzorcujących, akredytowanych i nieakredytowanych oraz przedstawicieli firm zlecających badania swoich wyrobów lub wzorcowania aparatury pomiarowej. Zobacz, co zyskasz biorąc udział w wydarzeniu!
Transfer wiedzy
Pokazujemy rolę laboratoriów 
w systemach oceny zgodności 
 
Wspieramy rozwój personelu laboratoriów badawczych i wzorcujących
Doskonalenie kompetencji
Integracja laboratoriów
Zrzeszamy ponad 100 podkarpackich laboratoriów
Dzielimy się doświadczeniem ekspertów i praktyków
Networking
Konferencja jest źródłem aktualnej wiedzy, każdorazowo w specjalnie dobranym zakresie tematycznym, skonsultowanym także przez Radę PSLBiW. Zakresy tematyczne skorelowane są z tematyką akredytacji, którą przedstawiciele laboratoriów uważają za priorytetową.
Organizatorem wydarzenia jest Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
Podczas VI edycji Konferencji chcemy podkreślić, jak ważna jest jakość wyników badań, oraz że wiarygodne dane pochodzące z laboratoriów, to źródło innowacji. Położymy również nacisk na ogólnie pojętą tematykę akredytacyjną dla laboratoriów.
+48
Tematy przewodnie
AKREDYTACJE
Moduł 3.
Przyjrzymy się temu, jaką rolę odgrywają akredytowane laboratoria wzorcujące w zapewnianiu spójności pomiarowej. Na wybranych przykładach zaprezentujemy także metody analizy ryzyk i szans.
INNOWACJE
Moduł 1.
Wspólnie zastanowimy się, jak ważny jest wiarygodny wynik z laboratorium badawczego, za którym idzie jakość i dobra praktyka laboratoryjna. Ponadto pochylimy się nad metodami projektowania i wdrażania na rynek innowacyjnych wyrobów.
POMIARY
Moduł 2.
Pochylimy się nad zagadnieniem nowych metod pomiarowych, związanych z badaniami jakości wody pitnej. Ponadto na przykładach omówimy proces tworzenia budżetów niepewności pomiaru dla wybranych procedur badawczych i wzorcowania.
WZMACNIAMY POTENCJAŁ INNOWACYJNEGO PODKARPACIA
Na to warto czekać!
Zobacz, jak przebiegała poprzednia edycja Konferencji! W trakcie kilkugodzinnego spotkania poruszyliśmy tematy związane ze znaczeniem certyfikacji wyrobów i normalizacji w ocenie zgodności, zapewnieniem spójności pomiarowej oraz organizacją badań biegłości.
Patronaty Honorowe
Patronat Medialny
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
Teofila Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów
NIP: 8133765154, REGON: 368953574, KRS: 0000710883 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie
Kapitał Zakładowy: 500 000,00 zł
/
Anna Smyk
Koordynator PSLBiW
a.smyk@pcinn.org
+48 504 238 246
Główny organizator
All Rights Reserved
Copyright 2020
Podkarpackie Centrum Innowacji