LABORATORIA BADAWCZE I WZORCUJĄCE W PROCESACH TWORZENIA I WDRAŻANIA INNOWACJI
VI Konferencja
Innowacje - Pomiary - Akredytacje 
/
20 października 2023, godz. 09:00
Podkarpackie Centrum Innowacji
ul. Lenartowicza 6, Rzeszów
/
Dlaczego warto
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli laboratoriów badawczych, wzorcujących, akredytowanych i nieakredytowanych oraz przedstawicieli firm zlecających badania swoich wyrobów lub wzorcowania aparatury pomiarowej. Zobacz, co zyskasz biorąc udział w wydarzeniu!
Transfer wiedzy
Pokazujemy rolę laboratoriów 
w systemach oceny zgodności 
 
Wspieramy rozwój personelu laboratoriów badawczych i wzorcujących
Doskonalenie kompetencji
Integracja laboratoriów
Zrzeszamy ponad 100 podkarpackich laboratoriów
Dzielimy się doświadczeniem ekspertów i praktyków
Networking
+48
Konferencja jest źródłem aktualnej wiedzy, każdorazowo w specjalnie dobranym zakresie tematycznym, skonsultowanym także przez Radę PSLBiW. Zakresy tematyczne skorelowane są z tematyką akredytacji, którą przedstawiciele laboratoriów uważają za priorytetową.
Organizatorem wydarzenia jest Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
Podczas VI edycji Konferencji chcemy podkreślić, jak ważna jest jakość wyników badań, oraz że wiarygodne dane pochodzące z laboratoriów, to źródło innowacji. Położymy również nacisk na ogólnie pojętą tematykę akredytacyjną dla laboratoriów.
Tematy przewodnie
AKREDYTACJE
Moduł 3.
Przyjrzymy się temu, jaką rolę odgrywają akredytowane laboratoria wzorcujące w zapewnianiu spójności pomiarowej. Na wybranych przykładach zaprezentujemy także metody analizy ryzyk i szans.
INNOWACJE
Moduł 1.
Wspólnie zastanowimy się, jak ważny jest wiarygodny wynik z laboratorium badawczego, za którym idzie jakość i dobra praktyka laboratoryjna. Ponadto pochylimy się nad metodami projektowania i wdrażania na rynek innowacyjnych wyrobów.
POMIARY
Moduł 2.
Pochylimy się nad zagadnieniem nowych metod pomiarowych, związanych z badaniami jakości wody pitnej. Ponadto na przykładach omówimy proces tworzenia budżetów niepewności pomiaru dla wybranych procedur badawczych i wzorcowania.
WZMACNIAMY POTENCJAŁ INNOWACYJNEGO PODKARPACIA
AGENDA
Rejestracja uczestników
08:30-09:00
Rozpoczęcie Konferencji
09:00-09:15
09:15-09:55
Wiedza uzyskana z wiarygodnych danych głównym źródłem tworzenia i wdrażania innowacji 
prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Moduł: INNOWACJE
Metody projektowania konkurencyjnego wariantu innowacyjnego wyrobu
09:55-10:35
dr inż. Anna Boratyńska-Sala, Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska
Skuteczne strategie wdrażania innowacyjnych wyrobów - na przykładzie firmy ML System S.A.
10:35-11:15
dr Paweł Kwaśnicki
ML System S.A.
Moduł: POMIARY
Nowe metody pomiarowe potrzebne w dziedzinie badania jakości wody pitnej
12:10-12:50
prof. dr hab. Rajmund Michalski, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze
Tworzenie budżetów niepewności w akredytowanych laboratoriach wzorcujących
12:50-13:30
dr inż. Paweł Fotowicz,
Główny Urząd Miar
Tworzenie budżetów niepewności w akredytowanych laboratoriach badawczych 
13:30-14:10
dr inż. Agnieszka Wiśniewska,
Dyrektor w akredytowanym laboratorium badawczym MS Lab Poznań Sp. z o.o. 
Moduł: AKREDYTACJE
Obiad
14:10-15:10
Rola akredytowanych laboratoriów wzorcujących w zapewnianiu spójności pomiarowej  
15:10-15:50
Andrzej Hantz, 
Dyrektor Zakładu Mechaniki i Akustyki, Główny Urząd Miar
Metody analizy ryzyk i szans wymagane w laboratoriach akredytowanych - wybrane przykłady
15:50-16:40
Katarzyna Szymańska,
MS EDU
Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji agendy Wydarzenia.
11:30-12:10
Przerwa kawowa
Możliwość zwiedzania PCI ProtoLab
11:15-11:30
Nowoczesne systemy przechowywania i transportu wyrobów w kontrolowanych warunkach środowiskowych 
Cezary Rylik
ALAB Sp. z o.o.
Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
Profesor zwyczajny i Dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO), Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ponad 30 lat doświadczenia w zakresie badań dot. polimerowych i celulozowych materiałów opakowaniowych oraz wykorzystania metod mikrokapsułkowania/ otoczkowania w różnych zastosowaniach przemysłowych; jako Dyrektor CBIMO ZUT odpowiedzialny za działalność CBIMO w oparciu o fundusze pochodzące z projektów zewnętrznych i prac zleconych realizowanych z partnerami gospodarczymi.
Dr inż. Anna Boratyńska-Sala
Adiunkt w Katedrze Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej. Jej zainteresowania koncentrują się wokół metodyki TRIZ (Teorii Rozwiązywania Zadań Innowacyjnych) i innych inwentycznych metod, a także tematów z zakresu kierowania zespołami pracowniczymi. W ramach certyfikacji MATRIZ, uzyskała II stopień – TRIZ użytkownik. 
Eksperci
Prof. dr hab. Rajmund Michalski
Absolwent chemii, ekspert od zastosowania metod instrumentalnych (w szczególności chromatografii jonowej) w badaniach próbek środowiskowych, biomedycznych oraz żywności. Pracownik naukowy Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, redaktor naczelny czasopisma ''Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski''. Nauczyciel akademicki, szkoleniowiec. Organizator międzynarodowych konferencji nt. teorii i praktyki chromatografii jonowej. 
Dr inż. Paweł Fotowicz
Doktor nauk technicznych, wykładowca w Głównym Urzędzie Miar, zajmujący się teoretycznymi zagadnieniami metrologii i zastosowaniami metod statystycznych, prowadzący kursy szkoleniowe dotyczące praktyki obliczania niepewności pomiaru. Redaktor naukowy monografii Niepewność pomiarów w teorii i praktyce wydanej przez Główny Urząd Miar. 
Andrzej Hantz
Absolwent fizyki, ekspert z obszaru metrologii, oceny zgodności i systemów zarządzania. Od 2017 roku związany z Głównym Urzędem Miar, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora Zakładu Mechaniki i Akustyki.
Katarzyna Szymańska
Ekspert, szkoleniowiec, auditor z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Były pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, wieloletni pracownik krajowej jednostki akredytacyjnej. 
Dr Paweł Kwaśnicki
Doktor nauk fizycznych, Dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie ML System S.A., adiunkt w Instytucie Inżynierii Środowiska KUL. Obecnie zajmuje się procesami wzrostu materiałów z wykorzystaniem technik fizycznych i chemicznych dedykowanych do procesów konwersji energii.
Dr inż. Agnieszka Wiśniewska
Ekspert, szkoleniowiec z zakresu systemu zarządzania oraz działalności technicznej laboratoriów w zakresie fizykochemicznych badań próbek środowiskowych. Doktor nauk chemicznych, absolwentka Politechniki Poznańskiej. Wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe. Wykładowca na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, chemią, bezpieczeństwem i higieną pracy, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz zapewnianiem jakości uzyskiwanych wyników w laboratorium badawczym. Obecnie Dyrektor w akredytowanym laboratorium badawczym MS Lab Poznań Sp. z o.o. 
Na to warto czekać!
Zobacz, jak przebiegała poprzednia edycja Konferencji! W trakcie kilkugodzinnego spotkania poruszyliśmy tematy związane ze znaczeniem certyfikacji wyrobów i normalizacji w ocenie zgodności, zapewnieniem spójności pomiarowej oraz organizacją badań biegłości.
Patronaty Honorowe
Patronat Medialny
Partner Wydarzenia
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
Teofila Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów
NIP: 8133765154, REGON: 368953574, KRS: 0000710883 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie
Kapitał Zakładowy: 500 000,00 zł
/
Anna Smyk
Koordynator PSLBiW
a.smyk@pcinn.org
+48 504 238 246
Główny organizator
All Rights Reserved
Copyright 2020
Podkarpackie Centrum Innowacji